# طوطی

طوطی خوش لهجه

                                                                                                مایه حسن ندارم که به بازار من آئی                                             جان فروش سر راهم که خریدار من آئی                                                                                 ای غزالی که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید