# طوطی

شیدائی

  رندم و شهره به شوریدگی و شیدائی                              شیوه ام چشم چرانی و قدح پیمائی عاشقم خواهد و رسوای جهانی چکنم                              عاشقانند ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 5 بازدید

طوطی خوش لهجه

                                                                                                مایه حسن ندارم که به بازار من آئی                                             جان فروش سر راهم که خریدار من آئی                                                                                 ای غزالی که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید