# روح

من

مـــن؟! چـه دو حـرفـیـه وسـوسه انـگـیـزیـسـتـــــــ ـ ایـن مـن! ،نـه مـهـربانم،نـه عـاشـق و نـه مـحـتـاج نـگـاهـــــے فـراری از دخـتـران آهـــن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید