طلوع زیبا و نگاه زیباتر

 

Photo by Atsushi Hayakawa. 


/ 1 نظر / 30 بازدید
سعید

_____________(¯`(?)´¯) _____________$(_.^._)$$$$ ______________$$$$(¯`v´¯) _________________(¯`(?)´¯) _________________$(_.^._) ___$$$$$$$$______$$$$$$$$§ _$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ ________$$$(¯`(?)´¯)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ ______$$$$(¯`v´¯) _________(¯`(?)´¯) _________$(_.^._) =) ____$____________________$ ___$$$____________$_____$$$ ____$____________$$$_____$ __________________$