ماه پیشونی

توی گسترده ی رویا       ای سوار اسب ابلق

دنبال کدوم مسیری        توی تاریکی مطلق

ای به رویا سرسپرده      با توام ای همه خوبی

راهی کدوم دیاری         آخه با این اسب چوبی

 

با توام ای که تو فکرت      با هر عشقو با هر اسمی

رهسپار فتح قلب             ماه پیشونی طلسمی

توی دستای نجیبت           عکس ماه پیشونی داری

واسه پیداکردن جاش        دنیا رو نشونی داری

 

ماه پیشونیه تو قصه                فکر بیداری تو خوابه

خورشید هفت آسمون نیست      عکس خورشید توی آبه

از خواب قصه بلند شو           اسب چوبیتو رها کن

ماه پیشونی مال قصه اس         مرد من منو صدا کن

 

اگه از افسانه دورم               اگه ماه پیشونی نیستم

اگه با زمین غریبه                اگه آسمونی نیستم

واسه خواب خستگی هات      مثل یک قصه لطیفم

به صداقت تو مومن             مثل قلب تو شریفم

قلب

/ 2 نظر / 10 بازدید
بهزاد

آفرین

ایسا

یه سر کلبه ما هم بزن .